úvod belgický obor chovateľské úspechy králikáreň výstavy návštevy kontakt

Hlava a uši


dejiny tohto plemena, farby, srsť, tvar tela, hlava, typizačné kódy

Hlava a uši

Hlava a uši sa hodnotia pri ,,farebných,, Nemeckých Obroch v pozícii 4, pri albinozických-bielych ako to zodpovedá systematike štandardu v pozíciách 5 a 6. Hlava má byť veľká so širokými, veľkými a plnými lícami a dobre vyvinutou vrchnou a spodnou čeľusťou. Čo sa týka tak veľkosti ako aj tvaru, má tvoriť s telom harmonický celok.

Jednako nikde nie je napísané, že hlava pri Nemeckých obroch má byť krátka. To má aj svoj dôvod: K predĺženému zvieraťu nepasuje skrátená lebka, tá pasuje skôr k zaokrúhlenému králikovi typu Biely Neuseeländer alebo Alaska. Odtiaľ pochádza aj tendencia niektorých chovateľov Obrov skracovať lebku svojich zvierat, čo je určite krok nesprávnym smerom obzvlášť preto, že proporcie králika sú celkom zjavne dané génmi, ktoré sa navzájom spájajú. Preto je skrátenie lebky bez skrátenia celého zvieraťa v chovateľskej praxi geneticky absolútne nemožné. Dobré Nemecké králiky sú podľa mňa jasným dôkazom toho, že je možné vychovať zvieratá s dobrými hlavami bez toho, aby sa museli skrátiť lebky.

Dobrá šírka čela a papule by sa mala vyžadovať nielen pri samcoch ale aj pri samiciach, pretože ak chceme chovať samce s dobrými hlavami, potrebujeme k tomu zodpovedajúce matky. Napriek tomu by sa na základe hlavy mal dať samec na prvý pohľad rozoznať od samice: Pri samcoch je takpovediac ako druhotný pohlavný znak zreteľne silnejšie žuvacie svalstvo, partie brady a líc. Z toho dôvodu by sa mal pri chovných samcoch klásť veľký dôraz na tento znak. Pri samiciach je to iné: Veľmi silne sformované žuvacie svalstvo brady a líc môže byť nepriamym dôkazom toho, že samica má priveľa samčích hormónov. Takéto samice sú síce na výstavách pravidelne veľmi vysoko hodnotené, žiaľ veľmi často zlyhávajú v chove. Každé pravidlo má ale výnimku, preto by sa mali chovatelia pokúsiť s takouto samicou šľachtiť, v prípade ak ich chov disponuje takouto vynikajúcou výstavnou samicou a vynikajúcim samcom. Niekedy sa napriek všetkým zákonom prírody z takejto samice vykryštalizuje vynikajúca chovná samica – aj keď len zriedka.

Aj uši majú dĺžkou a charakterom pasovať k Obrom. Dĺžkou pasujú, ak sa rovnajú jednej štvrtine dĺžky celého tela zvieraťa. Pre 72 cm dlhého Obra prekračuje dĺžka dokonca často hranicu 20 cm. Tkanivom majú byť uši veľmi silné, na koncoch dobre zaokrúhlené a celkovo nemajú byť veľmi naširoko postavené. Prirodzene uši pôsobia veľmi dobre, ak sa ušnice nosia široko a otvorené.